uchwała Nr 9/358/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie sporządzenia raportu z wykonania w 2019 r. „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020”

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 9. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 11.03.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.03.2020
  • Data wejścia w życie 11.03.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 9/358/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie sporządzenia raportu z wykonania w 2019 r. „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020”
  • Podstawa prawna wydania art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852,1655 i 1818)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian