uchwała Nr 9/369/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Letnie warsztaty rodzinne, o charakterze integracyjno-rehabilitacyjnym, dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych”

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 9. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 08.03.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.03.2017
  • Data wejścia w życie 08.03.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 9/369/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Letnie warsztaty rodzinne, o charakterze integracyjno-rehabilitacyjnym, dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych”
  • Podstawa prawna wydania art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 i z 2017 r. poz. 60)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian