uchwała Nr 9/377/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wykonawcą w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa”

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 9. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 08.03.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.03.2017
  • Data wejścia w życie 08.03.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 9/377/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wykonawcą w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa”
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, 1948 i 2260) i art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian