uchwała Nr II/48/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2014
  • Status Archiwalny
  • Sesja II
  • Data podjęcia (podpisania) 22.12.2014
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.12.2014
  • Data wejścia w życie 22.12.2014
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego II/48/14
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wynagrodzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Podstawa prawna wydania art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596z późn. zm.1), art. 4 ust. 1 lit a i art. 36 ust. 1i3ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202), § 3i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych(Dz. U. z 2013 r. poz. 1050), oraz § 32 ust. 1 pkt 5 i § 88 ust. 2 Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 72/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2008 r. Nr 158, poz. 2465)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian