UCHWAŁA NR IX/182/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IX
  • Data podjęcia (podpisania) 02.09.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.09.2019
  • Data wejścia w życie 21.09.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.09.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4757
  • Nr aktu prawnego IX/182/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego
  • Podstawa prawna wydania art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian