uchwała Nr VII/143/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Archiwalny
  • Sesja VII
  • Data podjęcia (podpisania) 25.05.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 17.06.2015
  • Data wejścia w życie 17.06.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 02.06.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1741
  • Nr aktu prawnego VII/143/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem
  • Podstawa prawna wydania art. 84, art. 119 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.1)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian