Uchwała Nr VIII/128/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego

Poniżej został zamieszczony tekst uchwały Nr VIII/128/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.06.2019 r. z uzasadnieniem oraz załączniki w wersji edytowalnej do pobrania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian