UCHWAŁA NR VIII/156/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VIII
  • Data podjęcia (podpisania) 24.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 05.07.2019
  • Data wejścia w życie 05.07.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego VIII/156/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
  • Podstawa prawna wydania art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i poz. 2219 oraz z 2019 r. poz. 492 i poz. 730), § 7 ust. 4 załącznika do uchwały Nr LI/796/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 1924 i poz. 2768 oraz z 2017 r. poz. 4792)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian