uchwała Nr XIV/297/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia ich do kategorii drogi powiatowej

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIV
  • Data podjęcia (podpisania) 23.11.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.12.2015
  • Data wejścia w życie 15.12.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 30.11.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3731
  • Nr aktu prawnego XIV/297/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia ich do kategorii drogi powiatowej
  • Podstawa prawna wydania art. 14 ust. 1 pkt 10 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz.1392) w związku z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 870)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian