UCHWAŁA NR XIV/297/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIV
  • Data podjęcia (podpisania) 24.02.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.02.2020
  • Data wejścia w życie 24.02.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XIV/297/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego
  • Podstawa prawna wydania art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) oraz art. 229 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133 i 2196)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian