uchwała Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIX
  • Data podjęcia (podpisania) 25.04.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.04.2016
  • Data wejścia w życie 25.04.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XIX/340/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wyposażenia spółki kapitałowej w majątek
  • Podstawa prawna wydania art.18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2016 poz. 486)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian