UCHWAŁA NR XLI/706/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLI
  • Data podjęcia (podpisania) 05.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.02.2018
  • Data wejścia w życie 27.02.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 12.02.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 743
  • Nr aktu prawnego XLI/706/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich
  • Podstawa prawna wydania art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i 10)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian