UCHWAŁA NR XLI/707/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLI
  • Data podjęcia (podpisania) 05.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 05.02.2018
  • Data wejścia w życie 05.02.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XLI/707/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny rozpatrzenia petycji
  • Podstawa prawna wydania art. 2 ust. 2, art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123 i z 2018 r. poz.130)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian