UCHWAŁA NR XLVII/768/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLVII
  • Data podjęcia (podpisania) 25.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.06.2018
  • Data wejścia w życie 25.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XLVII/768/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski
  • Podstawa prawna wydania art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 i 1000), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62 i 1000),
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian