UCHWAŁA NR XLVIII/789/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 30.07.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.07.2018
  • Data wejścia w życie 30.07.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 02.08.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3998
  • Nr aktu prawnego XLVIII/789/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Podstawa prawna wydania art. 421 z związku z art. 459 § 1, art. 462 i 463 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 i 1000) oraz ust. 3 zarządzenia Nr 40/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 611)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian