Uchwała Nr XXII/376/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego

Poniżej został zamieszczony tekst uchwały Nr XXII/376/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.06.2016 r. z uzasadnieniem oraz załączniki w wersji edytowalnej do pobrania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian