Uchwała Nr XXIV/431/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016

Uchwała Nr XXIV/431/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016

Informacje

Rejestr zmian