Uchwała NR XXIX/505/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brodnickiego

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIX
  • Data podjęcia (podpisania) 20.02.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.02.2017
  • Data wejścia w życie 20.02.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XXIX/505/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brodnickiego
  • Podstawa prawna wydania art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm. ), art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. )
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian