Uchwała NR XXV/449/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXV
  • Data podjęcia (podpisania) 28.10.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.10.2016
  • Data wejścia w życie 30.10.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XXV/449/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
  • Podstawa prawna wydania art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), § 9 ust. 6 Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku stanowiącego załącznik do uchwały Nr LI/799/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 1986)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian