Uchwała NR XXV/455/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXV
  • Data podjęcia (podpisania) 28.10.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.11.2016
  • Data wejścia w życie 19.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 04.11.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3789
  • Nr aktu prawnego XXV/455/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka
  • Podstawa prawna wydania art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ), oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 995)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian