Uchwała Nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016

Uchwała Nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 19.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.12.2016
  • Data wejścia w życie 19.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 23.12.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4890
  • Nr aktu prawnego XXVIII/477/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany budżetu województwa na rok 2016
  • Podstawa prawna wydania art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 i 1948), art. 94, 211, 212, 214, 215, 219 ust. 3, 222, 235-237, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian