uchwała NR XXXI/518/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020”

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXI
  • Data podjęcia (podpisania) 24.04.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.04.2017
  • Data wejścia w życie 24.04.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 27.04.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2038
  • Nr aktu prawnego XXXI/518/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020”
  • Podstawa prawna wydania art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446, ze zm. )
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian