uchwała NR XXXI/534/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXI
  • Data podjęcia (podpisania) 24.04.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.04.2017
  • Data wejścia w życie 24.04.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XXXI/534/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
  • Podstawa prawna wydania art. 48 ust. 5 i 6 pkt 2 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm. )), w związku z uchwałą Nr IX/185/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, zmienionej uchwałą Nr XXII/403/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian