Uchwała Nr XXXIV/485/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021

Uchwała Nr XXXIV/485/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021 – link

Informacje

Rejestr zmian