UCHWAŁA NR XXXVIII/656/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 27.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.12.2017
  • Data wejścia w życie 21.12.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.12.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4982
  • Nr aktu prawnego XXXVIII/656/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy
  • Podstawa prawna wydania art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm. )
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian