Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami 2013-2016

Uchwała Nr XXXIV/601/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r.

Informacje

Rejestr zmian