Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Zarządu podjęte przez Zarząd V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Zmieniony
  • Sesja 6. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 11.02.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.02.2015
  • Data wejścia w życie 11.02.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 6/174/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
  • Podstawa prawna wydania art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) oraz w związku z Wytycznymi nr 3 dotyczącymi komitetów monitoru-jących, zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 15 maja 2007 r. w ra-mach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (zmienionymi w dniu 7 wrze-śnia 2007 r.), a także w związku z uchwałą Nr 52/725/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Pre-Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Ku-jawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryteria wyboru jego członków (ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>