Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Zarządu podjęte przez Zarząd V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Zmieniony
  • Sesja 12. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 25.03.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.03.2015
  • Data wejścia w życie 25.03.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 12/350/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia wzorów dokumentów rekrutacyjnych oraz ustalenia terminu naboru w ramach naboru stypendystów na rok 2015 w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Zdolni na start – IV edycja”, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm ), § 3 ust. 2 i § 9 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Zdolni na start – IV edycja” dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2015, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/77/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Zdolni na start – IV edycja” na rok 2015
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian