Udział w X Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Razem w XXI wieku” w Kamczi – oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Data złożenia :   9.05.2017 r.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne VLADISLAVIA   (ul. Wiejska 29, Włocławek)

Nazwa zadania: Udział w X Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Razem w XXI wieku” w Kamczi (Bułgaria)

Proponowana kwota dofinansowania:  5.500,00  zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3

do dnia 22 maja 2017 r.  

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692  e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie. pl

Marzenna Kryńska, tel. 883 359 312 e-mail m.krynska@kujawsko-pomorskie. pl

do pobrania oferta:

termin ważności  15.05.  –  22.05.2017  r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian