Usługa świadczenia usług cateringowych podczas trzydniowych wakacyjnych pobytów dla dzieci (mini- kolonii) na terenach trzech dyrekcji parków krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Wakacyjne warsztaty ekologiczne” w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko- pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”

WZP.272.47.2018

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 06.06.2018
  • Data składania ofert 14.06.2018
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Data otwarcia ofert 14.06.2018
  • Godzina otwarcia ofert 09:30
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego, pokój 337
  • Numer UZP/TED 568412-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian