VI Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej w Inowrocławiu – oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Data złożenia : 1 czerwca 2016 r.

Nazwa oferenta: Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy  (ul. Jacewska 164, 88-100 Inowrocław)

Nazwa zadania: VI Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej w  Inowrocławiu

Proponowana kwota dofinansowania: 1.500,00  zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3  do dnia 13 czerwca 2016

Marzanna Olszewska tel. 883353692 e-mail m[dot]olszewska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl
Marzenna Kryńska, tel. 883359312 e-mail m.krynska@kujawsko-pomorskie. pl

do pobrania oferta:

termin ważności:   6.06 -13 06. 2016

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian