Wdrażanie podstaw wsparcia Wspólnoty w województwie kujawsko-pomorskim – 2010 rok

Materiał został opracowany w oparciu o dostępne – ale niepełne – dane pochodzące z Instytucji Wdrażających i pośredniczących.
Rok 2010

Stan na I kwartał 2010r.

Stan na II kwartał 2010r.

Stan na III kwartał 2010r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian