Wdrażanie Polityki Spójności Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim 2011 rok – stan na koniec II półrocze 2011 r.

INFORMACJA KWARTALNA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W ZAKRESIE POLITYKI ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian