Wdrażanie Polityki Spójności Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – 2016 rok

Zarząd Województwa realizując uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XII/202/11 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian