: Wniosek Pana Janusza Patolety prowadzącego: Gospodarstwo Rolne i Ferma Drobiu Janusz Patoleta ul. Pilska 13, 89-520 Gostycyn o wydanie decyzji wygaszającej pozwolenie zintegrowane – decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2008 roku, znak: ŚG.I.ak.760-1/4/08, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 roku, znak: ŚG-IV.7222.78.2014.A, udzielone na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego zlokalizowanej w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn, powiat tucholski.

  • Nr karty/rok 664/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – wygaszenie pozwolenia zintegrowanego
  • Temat dokumentu Wygaszenie pozwolenia zintegrowanego
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji wygaszającej pozwolenie zintegrowane – decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2008 roku, znak: ŚG.I.ak.760-1/4/08, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 roku, znak: ŚG-IV.7222.78.2014.A, udzielone na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego zlokalizowanej w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn, powiat tucholski
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wygaszenie pozwolenia zintegrowanego
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gostycyn, gmina Gostycyn, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.2.4.2018
  • Dokument wytworzył Janusz P. Gospodarstwo Rolne i Ferma Drobiu ul. Pilska 13, 89-520 Gostycyn
  • Data dokumentu 19.06.2018
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu 22.06.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska Włocławek, ul. Bechiego 2, pokój nr 14 B, tel. 600 853 765
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.08.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian