Wniosek Pana Mariana Chojnickiego, 87-705 Siniarzewo o wydanie decyzji – zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Silno, gmina Obrowo, powiat toruński.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian