Wprowadzenie całkowitego lub częściowego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb

  • Wydział Departament Rolnictwa i Geodezji
  • Termin załatwienia Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  • Osoba kontaktowa Marcin Janicki tel. (56) 621 59 23, tel. kom. 728 493 870
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

   lub składać osobiście:
   2. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – (Punkt Informacyjno-Podawczy)
   3. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń - pok. 608 – V piętro (Sekretariat Departamentu Rolnictwa i Geodezji)
  • Telefon kontaktowy tel. (56) 621 59 23, tel. kom. 728 493 870
  • Miejsce odbioru DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI
   ul. Targowa 13/15
   87-100 TORUŃ
   lub dokumenty wysyłane są pocztą za potwierdzeniem odbioru
  • Wymagane dokumenty • wniosek do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawierający: wskazanie terminu, miejsca, w którym ma obowiązywać całkowity albo częściowy zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb,
   • dokumenty potwierdzające zasadność wprowadzenia zakazu
  • Opłaty Nie dotyczy
  • Tryb odwoławczy Skarga do sądu administracyjnego po bezskutecznym wezwaniu organu, który ją podjął do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia zainteresowanego.
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna

   Art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe , ,

Informacje

Rejestr zmian