Wybory samorządowe w 2014 r.

Urzędnik wyborczy uprzejmie zawiadamia, że wszystkie wprowadzone dotychczas informacje dotyczące wyborów samorządowych w 2014 r. znaleźć można w Archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu pod adresem:

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/index.php? option=com_content&task=blogcategory&id=204&Itemid=458

Informacje

Rejestr zmian