Wydanie decyzji przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.19.2015.AK, tj. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu – brojlerów kurzych o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Radunek 1, gmina Jeziora Wielkie, powiat mogileński, prowadzonej przez Kazimierza Nowińskiego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian