Wydanie wtórnika zaświadczenia ADR

Wydanie wtórnika zaświadczenia ADR

  • Wydział Biuro Uprawnień Komunikacyjnych
  • Termin załatwienia Wtórnik zaświadczenia ADR zostanie wydany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku
  • Osoba kontaktowa Marek Jasiński, Marlena Smykowska-Wilamowicz
  • Miejsce załatwienia Departament Infrastruktury i Transportu
   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 334 a
  • Telefon kontaktowy 56 62 18 221, 56 62 18 388
  • Miejsce odbioru Odbiór osobisty w siedzibie Urzędu lub przesłanie dokumentu za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany we wniosku.

  • Wymagane dokumenty 1) wniosek o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR;
   2) formularz zgłoszeniowy (wraz ze zdjęciem frontalnym - na wprost);
   3) dowody uiszczenia opłat;
   4) informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą;
  • Opłaty 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za wydanie wtórnika zaświadczenia ADR należy wpłacić na konto 20 1020 5011 0000 9502 0128 2227, w tytule należy podać imię i nazwisko oraz "za wydanie zaświadczenia ADR"; 0,50 zł (słownie: zero złoty 50/100) na pokrycie kosztów centralnej ewidencji kierowców należy wpłacić na konto 85 1020 5011 0000 9102 0225 6782, w tytule należy podać imię i nazwisko oraz "opłata CEK".
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
    (Dz. U. z 2018, poz. 683);
   2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 304).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe , , ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian