Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem – Latkowo

Wykaz stanowi załącznik do uchwały Nr 46/2108/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian