Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony na rzecz Izby Celnej w Toruniu

Załącznik do Uchwały nr 47/1849/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian