Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie – Nawra

Wykaz stanowi załącznik do uchwały Nr 22/902/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian