Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie – Toruń ul. Konstytucji 3 Maja 40 C

Wykaz stanowi załącznik do uchwały Nr 33/1422/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian