Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie Kujawsko-Bydgoskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Wykaz stanowi załącznik do uchwały Nr 49/2239/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian