Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – działka ewidencyjna nr 71/5 o pow. 0,0353 ha, obręb Włocławek

Wykaz stanowi załącznik do uchwały Nr 13/509/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian