Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – działka ewidencyjna nr 867/23 o pow. 0,1162 ha, Świecie

Wykaz stanowi załącznik do uchwały Nr 10/365/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian