Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – lokal niemieszkalny w Świeciu

Wykaz stanowi załącznik do uchwały Nr 10/363/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian