Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz stanowi załącznik do uchwały Nr 21/947/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2017 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian