Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu w drodze darowizny

Wykaz stanowi załącznik do uchwały Nr 38/1711/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian